Disclaimer

Domein Beheer verleent u hierbij toegang tot www.domein-beheer.be en publiceert hier ter informatie appartementen, teksten, prijzen, afbeeldingen en andere materialen. Domein Beheer behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.domein-beheer.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Overeenkomsten worden enkel gesloten door aanvaarding van een als zodanig opgestelde huurovereenkomst door Domein Beheer na goedkeuring van uw inschrijving.

Beperkte aansprakelijkheid

Domein Beheer spant zich in om de inhoud van www.domein-beheer.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.domein-beheer.be aangeboden appartementen, informatie en beelden wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Domein Beheer.

In het bijzonder zijn alle prijzen en informatie op www.domein-beheer.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Alle beelden geplaatst bij het aanbod zijn informatief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan geplaatste beelden op de website van www.domein-beheer.be, op basis van foutief geplaatste beelden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Voor op www.domein-beheer.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Domein Beheer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Domein Beheer.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Domein Beheer, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bij onduidelijkheid over de inhoud van deze disclaimer neem dan contact met ons op.