Huurverhoging Nederland 2021

Huurverhoging Nederland 2021

Ieder jaar op 1 juli verhoogt Domein Beheer de huur. Het percentage dat per 1 juli 2021 voor uw woning geldt bedraagt maximaal 1,3%. Voor sociale huurwoningen is er dit jaar geen huurverhoging.

Waarom krijgt u deze huurverhoging?

Met deze huurinkomsten zorgt Domein Beheer ervoor dat we het gebruikelijke onderhoud aan uw woning kunnen blijven doen. De huurverhoging compenseert de inflatie.

Hoe is uw huurverhoging berekend?

In het schrijven dat u van ons heeft ontvangen leggen wij uit met welk bedrag uw huur omhoog gaat. Dit is het totale bedrag van de huurverhoging, inclusief servicekosten. Daarnaast staat in deze brief het huurverhogingspercentage vermeldt. Dit percentage is de verhoging van uw netto huur. Uw netto huur is het totaal te betalen bedrag minus de servicekosten.

Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de hierboven voorgestelde verhoging van de kale huurprijs, kunt u tot de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bij Domein Beheer een bezwaarschrift indienen. Maakt u s.v.p. gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier. Dit is verkrijgbaar bij de huurcommissie. Als Domein Beheer het niet eens is met uw bezwaar, zal Domein Beheer de huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde verhoging van de huurprijs. Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Voor meer informatie raadpleeg www.huurcommissie.nl

Uw huurprijs is door de huurverhoging hoger geworden dan € 752,33. Krijgt u nog steeds huurtoeslag?

Ja, u blijft uw huurtoeslag ontvangen als u nu ook huurtoeslag ontvangt. Wel heeft u enkel recht op huurtoeslag op het deel van de huur tot de liberalisatiegrens (€ 752,33 p/m), het gedeelte daarboven niet. Dit noemen we ‘verworven recht’ (zie website van de belastingdienst voor meer informatie).

De kale huurprijs van de woning mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem. Voor het verkrijgen van huurtoeslag dient de basishuur bij aanvang van het huurcontact onder liberalisatiegrens te liggen, de heden geldende huurprijs kan dus boven deze grens liggen, terwijl u nog steeds in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Automatische overschrijving via uw bank

Indien u gebruik maakt van een automatische overschrijving dient u deze aan te passen met ingang van uw huurbetaling voor juli 2021.

Overige vragen en/of opmerkingen

U kunt ons contacteren middels e-mail op contact@domein-beheer.be, vergeet niet duidelijk het exacte adres van uw huurwoning te vermelden.